gpo.zugaina.org

Search Portage & Overlays:

dev-java/jdbc-mysql

JDBC Type 4 driver for MySQL

Screenshots

  • jdbc-mysql-8.0.26
    amd64 ppc64 x86
    elibc_FreeBSD doc source

    View      Download      Browse     License: GPL-2-with-MySQL-FLOSS-exception   
    Overlay: gentoo

ChangeLog

commit a72f94a5cd98e3c5b0c6de013acdb19a65cddfa8
Author: Jerzy Kołosowski <jerzy@kolosowscy.pl>
Date: Fri Oct 25 18:35:41 2013 +0200

odzależnienie budowania jdbc mysql i mssql od javy 1.6