# Copyright 1999-2020 Gentoo Authors
# Distributed under the terms of the GNU General Public License v2

EAPI=7

ECM_TEST="true"
KFMIN=5.70.0
QTMIN=5.14.2
VIRTUALX_REQUIRED="test"
inherit ecm kde.org

DESCRIPTION="Library for accessing Google calendar and contact resources"
HOMEPAGE="https://api.kde.org/kdepim/libkgapi/html/index.html"

LICENSE="LGPL-2.1+"
SLOT="5"
KEYWORDS="amd64 arm64 x86"
IUSE="nls"

BDEPEND="
	nls? ( >=dev-qt/linguist-tools-${QTMIN}:5 )
"
DEPEND="
	dev-libs/cyrus-sasl:2
	>=dev-qt/qtgui-${QTMIN}:5
	>=dev-qt/qtnetwork-${QTMIN}:5
	>=dev-qt/qtwebengine-${QTMIN}:5[widgets]
	>=dev-qt/qtwidgets-${QTMIN}:5
	>=dev-qt/qtxml-${QTMIN}:5
	>=kde-frameworks/kcalendarcore-${KFMIN}:5
	>=kde-frameworks/kcontacts-${KFMIN}:5
	>=kde-frameworks/kio-${KFMIN}:5
	>=kde-frameworks/kwindowsystem-${KFMIN}:5
"
RDEPEND="${DEPEND}
	!<kde-apps/kdepim-runtime-18.07.80:5
"